Stappenplanhoutbewerken

‘Werken met hout’

Het Stappenplan Houtbewerken is een leermethode waarin basisvaardigheden voor houtverwerking worden aangeleerd. De lessen zijn eenvoudig op de eigen locatie te organiseren. De deelnemers worden zo intern opgeleid door de eigen praktijkopleiders, instructeurs en/of docenten. De ervaring leert dat veel mensen gebaat zijn bij deze leermethode.

Doelgroep

Het Stappenplan Houtbewerken is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die praktijkonderwijs volgen, maar ook geschikt voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en voor mensen zonder vooropleiding of met leerproblemen, (z)mlk-leerlingen en (ex)psychiatrische patiënten. Ook instellingen als de Sociale Werkvoorziening en penitentiaire inrichtingen maken met succes gebruik van de leermethode.

Daarnaast is de methode door het laagdrempelige taalgebruik ook goed inzetbaar bij scholing van arbeidsmigranten.

Leer­methode

Het complete traject Stappenplan Houtbewerken bestaat uit drie delen, beginnende bij de basisvorming houtbewerken. Bij deel 2 en 3 verdiept de lesstof. Onderwerpen uit het lespakket zijn o.a. de werkplaats, machines, houtsoorten, houtverbindingen, tekenen en tekeninglezen, veiligheid etc. In ieder deel doen de deelnemers aan de hand van praktische oefenwerkstukken de nodige kennis en ervaring op. Stap voor stap maken ze kennis met de theorie. Ieder deel sluit af met een praktijk- en theorietoets.

Stappenplan houtbewerken.jpg

Het gehele traject kan, afhankelijk van de te besteden uren, in ongeveer een jaar worden afgerond.

Doel van deze leermethode is deelnemers vaardigheden en kennis in houtbewerken te laten opdoen op het voor hen maximaal haalbare niveau. Deelnemers worden hiermee geholpen op weg naar meer zelfstandigheid en inzicht. Na het volgen van het Stappenplan Houtbewerken kan een plaats op de arbeidsmarkt mogelijk zijn maar kan ook een opstap zijn naar het mbo onderwijs.

Stappenplan Houtbewerken Portal

Het Stappenplan Houtbewerken Portal is een digitaal systeem waar de begeleider het leermiddel in de vorm van pfd-bestanden onbeperkt kan downloaden en uitprinten.

Toetsen

Houtdatwerkt heeft voor ieder deel van het Stappenplan Houtbewerken een theorietoets en een praktijktoets beschikbaar.

Examen en Audit

Deelnemers aan het Stappenplan Houtbewerken kunnen over het complete traject (deel 1, 2 en 3) een examen afleggen en een Houtdatwerkt certificaat behalen.

Om de kwaliteit van het examen te bewaken wordt gelijktijdig met de aanvraag van het examen een verplichte audit door Houtdatwerkt verzorgd. De uitvoering van de audit wordt in overleg met de begeleider gepland. Tijdens de audit neemt de deskundige van Houtdatwerkt de examenprocedures door en beoordeelt één of meer examenwerkstukken. De audit heeft een geldigheidsduur van twee kalenderjaren.

Begeleiding en advies

Begeleiding en advies

Houtdatwerkt biedt docenten begeleiding en advies voor een optimaal gebruik van de leermethode Stappenplan Houtbewerken. U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen voor begeleiding en advies.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De leeromgeving / werkplaats houtbewerken dient te voldoen aan de wettelijke verplichting inzake de RI&E. Iedere organisatie dient de RI&E schriftelijk vast te leggen; zowel de inventarisatie van de risico’s, als de evaluatie en het plan van aanpak. Houtdatwerkt kan u advies geven over het uitvoeren van een RI&E.

Bestel- / contact­formulier

Logo Houtdatwerkt

Ineke Pothof

Houtdatwerkt

Westeinde 12

1334 BK Almere Flevoland The Netherlands

Flevoland The Netherlands

035  695 03 69

 

houtdatwerkt.nl

Bij het versturen van het formulier gaat u akkoord met bovengenoemde kosten en de algemene voorwaarden.

Schuif de schakelaar naar rechts om te versturen

Dialog example

This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.

Inloggen