Stappenplanhoutbewerken

‘Naar een beroep met toe­komst’

Leer­methode, bege­leiding en des­kundig­heids­bevor­dering

Het Stappenplan Houtbewerken is een aangepaste beroepsopleiding van Houtdatwerkt waarin men basisvaardigheden leert die nodig zijn om in houtverwerkende bedrijven te kunnen werken. Het Stappenplan Houtbewerken is speciaal ontwikkeld voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro), mensen zonder vooropleiding of met leerproblemen, (Z)MLK-leerlingen en (ex)psychiatrische patiënten. De lessen zijn eenvoudig op de eigen locatie te organiseren. De deelnemers worden zo intern opgeleid door de eigen praktijkopleiders, instructeurs en/of docenten. De ervaring leert dat veel mensen gebaat zijn bij deze leermethode.

Leer­methode

Het complete traject Stappenplan Houtbewerken bestaat uit drie delen, beginnende bij de basisvorming houtbewerken. Bij deel 2 en 3 verdiept de lesstof. Onderwerpen uit het lespakket zijn o.a. de werkplaats, machines, houtsoorten, houtverbindingen, tekenen en tekeninglezen, veilgheid etc. In ieder deel doen de deelnemers aan de hand van praktische oefeningen de nodige kennis en ervaring op. Stap voor stap maken ze kennis met de theorie. Ieder deel sluit af met een praktijk- en theorietoets.

Stappenplan houtbewerken.jpg

Het gehele traject kan, afhankelijk van de te besteden uren, in ongeveer een jaar worden afgerond. Het leermiddel Stappenplan Houtbewerken is in digitale vorm te verkrijgen. Dit betekent dat de school / instelling na aanschaf, de bestanden zo veel en zo vaak mogen gebruiken als wenselijk is.

Doel van deze leermethode is deelnemers vaardigheden en kennis in houtbewerken te laten opdoen op het voor hen maximaal haalbare niveau. Deelnemers worden hiermee geholpen op weg naar meer zelfstandigheid. Na het volgen van het Stappenplan Houtbewerken kan een plaats op de arbeidsmarkt mogelijk zijn maar kan ook een opstap zijn naar het mbo onderwijs.

Stappenplan Houtbewerken Portal

Het Stappenplan Houtbewerken Portal is een digitaal systeem waar de begeleider het leermiddel in de vorm van pfd-bestanden onbeperkt kan downloaden en uitprinten.

Toetsen

Houtdatwerkt heeft voor ieder deel van het Stappenplan Houtbewerken een theorietoets en een praktijktoets beschikbaar. In het digitale Portal kunnen de toetsen op elk gewenst moment worden klaar gezet door de begeleider. Als beide toetsen zijn afgerond is het mogelijk om een Houtdatwerkt verklaring voor de deelnemer aan te vragen.

Examen en Audit

Deelnemers aan het Stappenplan Houtbewerken kunnen over het complete traject (deel 1, 2 en 3) een examen afleggen en een Houtdatwerkt certificaat behalen. De theorie- en praktijktoets voor het examen worden door de begeleider in het digitale Portal aangevraagd, en als dat is toegewezen, klaargezet voor de deelnemer.

Om de kwaliteit van het examen te bewaken wordt gelijktijdig met de aanvraag van het examen een verplichte audit door Houtdatwerkt verzorgd. De uitvoering van de audit wordt in overleg met de begeleider gepland. Tijdens de audit neemt de deskundige van Houtdatwerkt de examenprocedures door en beoordeelt één of meer examenwerkstukken. De audit heeft een geldigheidsduur van twee kalenderjaren.

Meer zelfvertrouwen en meer mogelijkheden

Begeleiding en advies

Begeleiding en advies

Houtdatwerkt biedt docenten begeleiding en advies voor een optimaal gebruik van de leermethode Stappenplan Houtbewerken.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De leeromgeving / werkplaats houtbewerken dient te voldoen aan de wettelijke verplichting inzake de RI&E. Iedere organisatie dient de RI&E schriftelijk vast te leggen; zowel de inventarisatie van de risico’s, als de evaluatie en het plan van aanpak. Houtdatwerkt kan u advies geven over het uitvoeren van een RI&E.

Ondersteuning en advies op maat

Deskundig­heids­bevor­dering

Docenten en instructeurs van Stappenplan Houtbewerken geven vaak aan meer kennis te willen opdoen, bijvoorbeeld over de praktische invulling van de leermethode. Ook is er behoefte aan informatie over actuele ontwikkelingen en is uitwisselen van ervaringen met collega’s gewenst. Hieronder ons aanbod.

Deskundigheidsbevordering

Docenten Opleidingsdag

Houtdatwerkt biedt een passende opleidingsdag met een brede mix aan onderwerpen, op zowel de theorie als de praktijk gericht. De training zal georganiseerd worden op een locatie in de omgeving van de deelnemers.

Onderwerpen:
 • Leermethode Stappenplan Houtbewerken, Pedagogische en didactische vaardigheden bij gebruik Stappenplan.
 • Gebruik digitale Portal Stappenplan Houtbewerken.
 • Werkwijze en ervaringen gebruik en examinering Stappenplan Houtbewerken.
 • Ontwikkelingen zoals: Entree-opleidingen, doorstroom, samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten.
 • Oefeningen praktijkbeoordelingen.
 • Eigen onderwerpen door deelnemers in te brengen.
 • Excursie (Timmerbedrijf in de regio).

Na afloop van deze dag ontvangt u een Houtdatwerkt verklaring van deelname.

Vakbekwaam en veilig werken met houtverwerkende machines

Vakbekwaam en veilig werken met de leermethode Stappenplan Houtbewerken vraagt kennis van de houtverwerkende industrie en de machines die daarvoor worden gebruikt. Daarom biedt Houtdatwerkt een serie praktische cursussen voor docenten en begeleiders aan. Maak een keuze uit ons aanbod. Bij iedere cursusdag verschaffen we eerst meer inzicht in de werking van de diverse houtbewerkingsmachines. Daarna gaat iedere cursist zelf aan de slag onder begeleiding van een ervaren instructeur.

Met welke houtbewerkingsmachines wilt u vakbekwaam en veilig leren werken?
 • Machines: Afkortzaag, cirkelzaag, lintzaag en formaatzaag.
 • Vlakbank, vandiktebank, langgatboormachine en pennenbank.
 • Tafelfreesmachine basisbewerkingen en eenvoudig invalwerk.
 • CNC machines zoals tafelfreesmachine en pennenbank.
 • Tafelfreesmachine gebogen freeswerk.
 • Elektrisch handgereedschap.
Vakbekwaam en veilig begeleiden

Download

Het officiële digitale lesmateriaal van Stappenplan Houtbewerken is (alleen) te downloaden vanaf het digitale Portal Stappenplan Houtbewerken.

Download previewg

Ter informatie kunt u onderstaande downloads bekijken:

Alle downloads zijn PDF (Portable Document Format). Om PDF-bestanden te kunnen bekijken is de Adobe Reader nodig. Deze applicatie is waarschijnlijk al geïnstalleerd maar mocht dit niet het geval zijn dan is de reader hier gratis te downloaden.

Stappenplan naar een beroep met toekomst

Aanmeld- / contact­formulier

Logo Houtdatwerkt

Ineke Pothof

Houtdatwerkt

Westeinde 12

1334 BK Almere Flevoland The Netherlands

Flevoland The Netherlands

035  695 03 69

 

houtdatwerkt.nl

Schuif de schakelaar naar rechts om te versturen

Dialog example

This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.

Inloggen